પાઇપ સ્તનની ડીંટી

 • પાઇપ નિપ્પલ્સ

  પાઇપ નિપ્પલ્સ

  ધોરણો: ASTM A182, ASTM SA182

  પરિમાણો: ASTM A733

  કદ : 1/4″ NB થી 4″ NB

  ફોર્મ: થ્રેડ સ્તનની ડીંટડી

  પ્રકાર:સોકેટવેલ્ડ ફિટિંગ અને સ્ક્રૂડ-થ્રેડેડ NPT,BSP,BSPT ફિટિંગ