બનાવટી કોણી

 • બનાવટી કોણી

  બનાવટી કોણી

  ધોરણો: ASTM A182, ASTM SA182

  પરિમાણો: ASME 16.11

  કદ : 1/4″ NB થી 4″ NB

  વર્ગ:2000LBS,3000LBS,6000LBS,9000LBS

  ફોર્મ: 45 ડિગ્રી કોણી, 90 ડિગ્રી કોણી, બનાવટી કોણી, થ્રેડેડ એલ્બો, સોકેટ વેલ્ડ એલ્બો

  પ્રકાર:સોકેટવેલ્ડ ફિટિંગ અને સ્ક્રૂડ-થ્રેડેડ NPT,BSP,BSPT ફિટિંગ