બનાવટી પ્લગ

 • બનાવટી પ્લગ

  બનાવટી પ્લગ

  ધોરણો: ASTM A182, ASTM SA182

  પરિમાણો: ASME 16.11

  કદ : 1/4″ NB થી 4″ NB

  ફોર્મ: હેક્સ હેડ પ્લગ, બુલ પ્લગ, સ્ક્વેર હેડ પ્લગ, રાઉન્ડ હેડ પ્લગ

  પ્રકાર:સ્ક્રુડ-થ્રેડેડ NPT,BSP,BSPT ફિટિંગ્સ