બનાવટી બુશિંગ

 • બનાવટી બુશિંગ

  બનાવટી બુશિંગ

  ધોરણો: ASTM A182, ASTM SA182

  પરિમાણો: ASME 16.11

  કદ : 1/4″ NB થી 4″ NB

  ફોર્મ:બુશિંગ્સ, હેક્સ હેડ બસિંગ

  પ્રકાર: સ્ક્રૂડ-થ્રેડેડ NPT,BSP,BSPT ફિટિંગ્સ