બનાવટી સમાન અને અસમાન ક્રોસ

 • બનાવટી સમાન અને અસમાન ક્રોસ

  બનાવટી સમાન અને અસમાન ક્રોસ

  ધોરણો: ASTM A182, ASTM SA182

  પરિમાણો: ASME 16.11

  કદ : 1/4″ NB થી 4″ NB

  વર્ગ:2000LBS,3000LBS,6000LBS,9000LBS

  ફોર્મ: રીડ્યુસીંગ ક્રોસ, અસમાન ક્રોસ, સમાન ક્રોસ, બનાવટી ક્રોસ

  પ્રકાર:સોકેટવેલ્ડ ફિટિંગ અને સ્ક્રૂડ-થ્રેડેડ NPT,BSP,BSPT ફિટિંગ