બનાવટી યુનિયન

 • બનાવટી યુનિયન

  બનાવટી યુનિયન

  ધોરણો: ASTM A182, ASTM SA182

  પરિમાણો:એમએસએસ SP-83

  કદ : 1/4″ NB થી 3″ NB

  વર્ગ:3000LBS

  ફોર્મ: યુનિયન, યુનિયન પુરુષ/સ્ત્રી

  પ્રકાર:સોકેટવેલ્ડ ફિટિંગ અને સ્ક્રૂડ-થ્રેડેડ NPT,BSP,BSPT ફિટિંગ