બનાવટી કપલિંગ

 • બનાવટી જોડાણ

  બનાવટી જોડાણ

  ધોરણો: ASTM A182, ASTM SA182

  પરિમાણો: ASME 16.11

  કદ : 1/4″ NB થી 4″ NB

  વર્ગ:3000LBS,6000LBS,9000LBS

  ફોર્મ:કપ્લિંગ્સ,ફુલ કપ્લિંગ્સ,હાફ કપ્લિંગ્સ,રિડ્યુસિંગ કપ્લિંગ્સ

  પ્રકાર:સોકેટવેલ્ડ ફિટિંગ અને સ્ક્રૂડ-થ્રેડેડ NPT,BSP,BSPT ફિટિંગ