બનાવટી સમાન ટી અને અસમાન ટી

 • બનાવટી સમાન ટી અને અસમાન ટી

  બનાવટી સમાન ટી અને અસમાન ટી

  ધોરણો: ASTM A182, ASTM SA182

  પરિમાણો: ASME 16.11

  કદ : 1/4″ NB થી 4″ NB

  વર્ગ:2000LBS,3000LBS,6000LBS,9000LBS

  ફોર્મ: રીડ્યુસીંગ ટી, અસમાન ટી, સમાન ટી, બનાવટી ટી, ક્રોસ ટી

  પ્રકાર:સોકેટવેલ્ડ ફિટિંગ અને સ્ક્રૂડ-થ્રેડેડ NPT,BSP,BSPT ફિટિંગ