બનાવટી ઓલેટ

 • ફોર્જ્ડ ઓલેટ

  ફોર્જ્ડ ઓલેટ

  ધોરણો: ASTM A182, ASTM SA182

  પરિમાણો:એમએસએસ SP-97

  કદ: 1/4″થી 24″

  વર્ગ:3000LBS,6000LBS,9000LBS

  ફોર્મ: વેલ્ડોલેટ, સોકોલેટ, થ્રેડોલેટ, લેટ્રોલેટ, એલ્બોલેટ, નિપોલેટ, સ્વીપોલેટ વગેરે.

  પ્રકાર: સ્ક્રુડ-થ્રેડેડ NPT,BSP,BSPT,SW એન્ડ, બટવેલ્ડ એન્ડ